CONTENT DELIVERY EDGE NETWORK (CDN)

Giảm độ trễ khi tải nội dung được truy cập thường xuyên lên đến 70%, cải thiện hiệu suất tổng thể của trang web hoặc ứng dụng. Quý khách có thể tuỳ chọn một subdomain và sử dụng chứng chỉ số SSL có sẵn để bảo mật hoặc Quý khách có thể sử dụng chứng chỉ số SSL miễn phí của chúng tôi.

 

10TB

VNĐ 2.160 /GB
  • Less than 10TB

10-50TB

VNĐ 1.440 /GB
  • 10-50TB

50-100TB

VNĐ 960 /GB
  • 50-100TB

Lớn hơn 100TB

VNĐ xxx /GB
  • Lớn hơn 100TB