Bảng giá dịch vụ lưu trữ

20GB

48.000 VNĐ /tháng
  • All Flash SSD
  • Distribution Storage

50GB

120.000VNĐ /tháng
  • All Flash SSD
  • Distribution Storage
Popular

200GB

380.000VNĐ /tháng
  • All Flash SSD
  • Distribution Storage

1TB

2.400.000 /tháng
  • All Flash SSD
  • Distribution Storage

5TB

12.000.000 /tháng
  • All Flash SSD
  • Distribution Storage

Highly available

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên phần cứng tách biệt với máy chủ đám mây của bạn và được sao chép nhiều lần trên các giá đỡ khác nhau, giảm nguy cơ mất dữ liệu trong trường hợp lỗi phần cứng.

Live resize

Dễ dàng mở rộng quy mô lưu trữ khối từ 1GB lên đến 32TB, thay đổi kích thước chúng nếu bạn cần thêm dung lượng và di chuyển chúng giữa các máy chủ đám mây.

Reliable and secure

Tất cả dữ liệu của bạn được mã hóa ở trạng thái nghỉ và được truyền đến máy chủ đám mây qua các mạng bị cô lập.

Thêm bộ nhớ vào dịch vụ Cloud Server của bạn

Thêm không gian lưu trữ, kết hợp máy tính và lưu trữ để phù hợp với cơ sở dữ liệu, lưu trữ tệp, ứng dụng, dịch vụ, thiết bị di động và nhu cầu sao lưu của bạn.