Cam kết chất lượng dịch vụ

Cam kết về thời gian hoạt động của Internet và nguồn điện

VPSGiaRe đảm bảo thời gian hoạt động của Cơ sở hạ tầng mạng và nguồn là 99,9% mỗi tháng. Đảm bảo này đảm bảo rằng tất cả các thiết bị định tuyến chính trong mạng của chúng tôi đều có thể truy cập được từ Internet toàn cầu 99,9% thời gian. Thời gian hoạt động được chia nhỏ thành từng tháng. 99,9% thời gian hoạt động mỗi tháng tương đương với tối đa 43 phút thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch mỗi tháng. (http://en.wikipedia.org/wiki/Uptime). Nếu trong bất kỳ tháng nhất định nào mà chúng tôi không đáp ứng được đảm bảo này, khách hàng của VPSGiaRe đủ điều kiện nhận đền bù trên tài khoản lưu trữ hiện tại của họ.

Điều kiện nhận bồi thường

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây để đủ điều kiện nhận bồi thường:
  • Tài khoản của bạn phải còn đang hoạt động
  • Bạn phải gửi yêu cầu thông qua bộ phận trợ giúp của chúng tôi cho bộ phận bán hàng / kế toán
  • Tất cả các yêu cầu phải được gửi trong vòng 5 ngày kể từ thời gian dịch vụ bị gián đoán
  • Tất cả yêu cầu phải đính kèm mã ticket đã làm việc trước đó.
 

Bảng cam kết tỉ lệ uptime và bồi thường

Việc bồi thường sẽ dựa trên tỉ lệ như sau phụ thuộc vào chi phí gia hạn hàng tháng của bạn
#TỈ LỆ UPTIME BỒI THƯỜNG
199.9%Guaranteed
299.8%10%
399.7%20%
499.6%30%
599.5%40%
699.4%50%
799.3%60%
899.2%70%
999.1%80%
1099.0%90%
11Nhỏ hơn 99.0%100%
 
Những trường hợp không nằm trong chính sách bồi thường
Nhiều tình huống có thể xảy ra hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của VPSGiaRe, và do đó không nằm trong phạm vi của SLA này. Những tình huống này bao gồm
  •  Dịch vụ trên Cloud Server của quý khách bị lỗi như: apache, database, SQL…
  • Việc bảo trì đã có thông báo chính thức qua email và trên website
  •  Khách hàng sử dụng dịch vụ và gây gián đoạn dịch vụ của mình.
  •  Dịch vụ bị gián đoạn do chưa thanh toán cước phí hoặc vi phạm các quy định sử dụng dịch vụ.
  • Dịch vụ bị gián đoạn do sự cố đường truyền kết nối từ phía khách hàng. connection problems
  • Sự cố thiên tai bất khả kháng
 

Thông báo sự cố

Gửi phiếu hỗ trợ từ tài khoản khách hàng của bạn bằng cách nhấp vào liên kết này