Chính sách bảo mật

Tài liệu này nêu rõ cách VPSGiaRe sẽ xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Khách hàng được yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

  • Họ và tên

  • Địa chỉ đầy đủ và Quốc gia cư trú

  • Số điện thoại liên hệ chính xác

  • Địa chỉ email hợp lệ

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin như sau:

  • VPSGiaRe sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho mục đích sử dụng riêng và thông tin đó sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba.

  • Việc chia sẻ thông tin duy nhất có thể của bạn sẽ là với các cơ quan chính phủ khác, những cơ quan này yêu cầu bằng chứng cho thấy chúng tôi đang giao dịch hợp pháp. Nếu trường hợp này xảy ra, tất cả các khách hàng liên quan sẽ được thông báo về điều này.

  • Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này để theo dõi việc sử dụng của bạn và thu hút bạn vào các cuộc trò chuyện tức thì. Cookie không lưu trữ thông tin cá nhân.

  • Nếu chúng tôi, bằng mọi cách thay đổi cách chia sẻ thông tin hoặc cập nhật chính sách của mình, tất cả khách hàng sẽ được thông báo về hoạt động đó, trước khi nó diễn ra.

Bạn có quan tâm thêm về chính sách riêng tư

  • Nếu bạn muốn chúng tôi cung cấp thêm thông tin về thông tin được trình bày trên trang này, vui lòng gửi một vé tới hello@vpsgiare.asia

Về việc theo dõi email của chúng tối đến những khách hàng của mình:

  • Khi chúng tôi gửi email cho khách hàng VPSGiaRe đã đăng ký của chính mình, đôi khi chúng tôi sẽ theo dõi ai đã mở email và ai đã nhấp vào bất kỳ siêu liên kết nào. Chúng tôi làm điều này để đo lường hiệu suất của các Chiến dịch Email và để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho các phân khúc khách hàng cụ thể.