Điều khoản dịch vụ

Tất cả người dùng dịch vụ của vpsgiare và tất cả khách hàng khi đăng ký dịch vụ của vpsgiare, đều đồng ý tuân thủ Điều khoản dịch vụ của vpsgiare (“TOS”). Điều khoản sử dụng dịch vụ là đảm bảo khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của vpsgiare có tôn trọng quyền của những người dùng Internet khác và phù hợp với các yêu cầu của môi trường mạng của vpsgiare. Điều khoản sử dụng dịch vụ không đầy đủ và vpsgiare có quyền thêm, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong chính sách của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, có hiệu lực khi đăng điều khoản dịch vụ đã sửa đổi lên www.vpsgiare.asia hoặc thông báo về điều khoản dịch vụ đã sửa đổi. Mọi khiếu nại về việc khách hàng vi phạm điều khoản dịch vụ phải được gửi đến hello@vpsgiare.asia. TOS thay thế bất kỳ thỏa thuận nào khác với vpsgiare, cho dù bằng văn bản, bằng miệng, bằng hành vi hoặc cách khác.

Cloud Server

a. Nội dung bị cấm

Khách hàng có trách nhiệm kiểm soát nội dụng trên dịch vụ Quý khách đăng ký. Trong trường hợp đầu tiên, nội dung bị cấm được phát hiện trên thiết bị do khách hàng sở hữu, thiết bị sẽ bị tạm ngưng và khách hàng được thông báo để hoàn thành hành động (chẳng hạn như xử lý hoặc xóa các nội dung đó). Các hành động đó phải được hoàn thành trong vòng tối đa mười hai (12) giờ hoặc theo khung thời gian do nhân viên giám sát chỉ định. Việc vi phạm thêm khoản 1 (a) của tài liệu này sau các sự cố trước đó sẽ dẫn đến việc máy ảo bị chấm dứt ngay lập tức.

b. Tài nguyên / Giới hạn sử dụng

  • Các thiết bị được phân bổ hạn mức đã đặt của cả dung lượng ổ đĩa và quyền truy cập vào RAM và băng thông (được đo bằng MB, GB và GiB tương ứng). Nỗ lực tránh việc giám sát các hạn mức này sẽ dẫn đến việc đình chỉ. Việc mở rộng tài nguyên sẽ phải thanh toán thêm, sẽ được thảo luận với một thành viên trong nhóm Bán hàng của chúng tôi.
  • Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức để cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào các tài nguyên được phân bổ, nhưng có thể có những trường hợp quyền truy cập có thể bị hạn chế do các giới hạn phần cứng hoặc phần mềm. Trong trường hợp này, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hạn chế nào có thể được áp đặt. Các mẫu do VPSGiaRe cung cấp để cài đặt cho khách được cung cấp nguyên trạng, không có bảo đảm được thể hiện hay ngụ ý và không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề bảo mật nào có thể có trong mẫu nói trên. Trong trường hợp này, VPSGiaRe sẽ thực hiện các bước hợp lý để cung cấp dịch vụ thay thế trong thời hạn hợp lý. Khách hàng có trách nhiệm bảo trì và bảo trì chung thiết bị của họ.
  • Các chương trình và dịch vụ của người đăng ký không được sử dụng nhiều hơn 25% của một lõi CPU cho mỗi luồng quy trình trong hơn 15 phút. Các chương trình và dịch vụ của người đăng ký không được sử dụng 100% một lõi CPU trong hơn 2 phút.
  • Dịch vụ VPSGiaRe sử dụng công nghệ ảo hóa KVM, nhưng việc lạm dụng nút máy chủ mà việc sử dụng đó có thể được coi là nguyên nhân gây ra sự không ổn định sẽ khiến thành viên trong nhóm Điều hành mạng của chúng tôi bị đình chỉ ngay lập tức. VPSGiaRe bảo lưu quyền tạm dừng các thiết bị lạm dụng đó mà không cần cảnh báo hoặc thực hiện định hình hoặc giới hạn lưu lượng truy cập đối với một thiết bị lạm dụng, đình chỉ ngay lập tức bởi một thành viên trong nhóm Điều hành mạng của chúng tôi. VPSGiaRe bảo lưu quyền tạm ngưng các thiết bị lạm dụng đó mà không cần cảnh báo hoặc thực hiện định hình hoặc giới hạn lưu lượng truy cập đối với một thiết bị lạm dụng.

c. Sao lưu

Tất cả các sản phẩm ảo hóa của VPSGiaRe đều được tự quản lý và do đó VPSGiaRe không chịu trách nhiệm về dữ liệu được lưu trữ trên các tài nguyên ảo hóa. Quyền truy cập vào các bản sao lưu hàng ngày phải trả thêm phí. Tuy nhiên cần lưu ý rằng các bản sao lưu này chủ yếu dành cho mục đích quản trị. VPSGiaRe không đảm bảo tính đầy đủ và chất lượng của mỗi bản sao lưu được thực hiện hoặc tính sẵn có của mỗi bản sao lưu. Khách hàng có trách nhiệm sao lưu đầy đủ và thường xuyên thiết bị của mình và từ chối trách nhiệm của VPSGiaRe đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ dữ liệu bị mất hoặc bị hư hỏng, ngay cả khi nguyên nhân của việc mất mát đó được tìm thấy là trách nhiệm của VPSGiaRe.

Thanh toán

Khách hàng phải thực hiện thanh toán thông qua phương thức thanh toán đã chọn của họ đúng hạn. Hóa đơn được tạo mười năm (15) ngày trước ngày gia hạn sản phẩm. Các dịch vụ chưa được thanh toán trong khoảng thời gian hai (2) ngày sau ngày đến hạn sẽ bị tạm ngừng. Các máy chủ chuyên dụng còn nợ sẽ bị chấm dứt sau 24 giờ kể từ ngày gia hạn dịch vụ. Dịch vụ lưu trữ, VPS vẫn còn nợ sẽ bị chấm dứt do mất toàn bộ dữ liệu sau bảy (7) ngày. Hóa đơn còn nợ sau năm (5) ngày sẽ phải chịu phí trả chậm được tính trên cơ sở lãi suất cố định 5% trên tổng số tiền chưa thanh toán của hóa đơn.

Chuyển dịch vụ sang tài khoản khác

Việc di chuyển một sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở; lưu trữ, VPS, máy chủ chuyên dụng, tên miền) sang tài khoản khách hàng khác tùy theo quyết định của người quản lý đang làm nhiệm vụ tại thời điểm yêu cầu. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chuyển một sản phẩm sang tài khoản khách hàng khác.

Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi không cung cấp chính sách hoàn lại tiền. Vui lòng đăng ký dùng thử trong trường hợp bạn cần thử nghiệm hoặc xác thực dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ dùng thử lên đến 7 ngày để cho phép khách hàng thử nghiệm dịch vụ của chúng tôi.

Truy xuất sao lưu

Trong trường hợp tài khoản của khách hàng bị chấm dứt do không thanh toán hóa đơn, vi phạm bất kỳ điều khoản nào của tài liệu này hoặc theo quyết định của thành viên VPSGiaRe, phí quản trị $ 15 USD cho mỗi tài khoản sẽ được lập hóa đơn để điều tra các điểm khôi phục phù hợp . Nếu có thể xảy ra trường hợp VPSGiaRe không xác định được điểm khôi phục phù hợp từ hệ thống tự động của chúng tôi, khoản phí này sẽ được coi là không được hoàn lại.

Chính sách Affiliates

VPSGiaRe cung cấp chương trình liên kết cho khách hàng hiện tại đăng ký. Bằng cách đăng ký dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau. Bạn không thể tự giới thiệu mình bằng cách sử dụng tài khoản trùng lặp và liên kết liên kết của riêng bạn. Chúng tôi giám sát chặt chẽ các đơn vị liên kết và sẽ tạm ngưng tất cả các dịch vụ đã được sử dụng để lừa đảo dịch vụ liên kết của chúng tôi. Các khoản thanh toán cho đơn vị liên kết sẽ được thanh toán sau 60 ngày hoa hồng chậm trễ vào tài khoản PayPal đã được xác minh hoặc vào số dư khu vực khách hàng VPSGiaRe của bạn. Bằng cách giới thiệu người dùng đến dịch vụ của chúng tôi, bạn không thể cố lừa dối hoặc đánh lừa họ. Nếu khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền theo cam kết hoàn lại tiền trong 30 ngày của chúng tôi hoặc nộp lại khoản phí mà chúng tôi mất mát tài chính, bạn sẽ không được hưởng hoa hồng. Chúng tôi có quyền xóa trạng thái liên kết khỏi tài khoản của khách hàng bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không.

Trường hợp bất khả kháng

VPSGiaRe sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất bại hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này nếu việc thất bại hoặc chậm trễ đó là do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó, bao gồm nhưng không giới hạn, các hành động của bất kỳ cơ quan chính phủ nào, chiến tranh, nổi dậy, phá hoại, cấm vận, khủng bố hoặc các cuộc tấn công khác, hỏa hoạn, lũ lụt, đình công hoặc xáo trộn lao động khác, gián đoạn hoặc chậm trễ trong vận chuyển, không có sẵn, gián đoạn hoặc chậm trễ trong các dịch vụ viễn thông hoặc bên thứ ba, lỗi phần mềm của bên thứ ba hoặc không có khả năng lấy nguyên liệu, vật tư hoặc nguồn điện được sử dụng trong hoặc thiết bị cần thiết để cung cấp các dịch vụ.

Điều khoản cụ thể

Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này là trái pháp luật, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được coi là không thể thực thi khỏi thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến các vấn đề có trong tài liệu này. VPSGiaRe có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật tài liệu này. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ bản sửa đổi nào như vậy và do đó nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các Điều khoản và Điều kiện hiện tại mà bạn bị ràng buộc. NGOÀI RA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, VPSGiaRe HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KINH DOANH, MẤT SỬ DỤNG HOẶC DỮ LIỆU, LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP, HOẶC TRỰC TIẾP, CÁC THIỆT HẠI ẤN TƯỢNG, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ HOẶC DO HẬU QUẢ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, NGAY CẢ NẾU VPSGiaRe ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY VÀ KHÔNG PHÁT HIỆN BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI NÀO CỦA MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC GIỚI HẠN NÀO. TRONG MỌI SỰ KIỆN, VPSGiaRe HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI BẤT CỨ CẤP PHÉP NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, VPSGiaRe HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY:
(I) BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO HÀNH NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO BẤT KỲ BÊN THỨ BA BỞI BÊN CẤP PHÉP, BẤT KỲ NHÀ PHÂN PHỐI HOẶC ĐẠI LÝ PHẢN ỨNG NÀO CỦA HỌ;
(II) SỰ THẤT BẠI CỦA SẢN PHẨM THỰC HIỆN;
(III) SỰ THẤT BẠI CỦA SẢN PHẨM CUNG CẤP BẢO MẬT;